ТИ И CITROËN C3
РЕГИСТРИРАЈ СЕ ПРЕКУ TELEKOM MK APP,
ДОБИЈ 3GB И ДОПОЛНУВАЈ ЗА НАГРАДИ!

ПОВЕЌЕ ДОПОЛНУВАЊА, ПОВЕЌЕ ШАНСИ ЗА НАГРАДА

ПРАВИЛА ЗА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНАТА ИГРА

Едноставнo:

 1. РЕГИСТРИРАЈ СЕ ПРЕКУTELEKOM MK APP за влез во наградната игра и веднаш добиваш 3 GB мобилен интернет со важност од една недела (7 дена) од денот на активирањето. 3 GB интернет добиваш само при првата регистрација.
 2. Со било кое надополнување, учествуваш во извлекувањето за една од 50 дневни награди - смартфон SAMSUNG A10.
 3. Со надополнување од најмалку 600 денари вкупно, во времетраење на наградната игра, веќе учествуваш во извлекувањето за главната награда - CITROËN C3 AIRCROSS SUV
 4. Колку повеќе надополнуваш, толку си поблиску до главната награда.
 5. Во наградната игра можат да учествуваат сите нови и постојни припрејд корисници;

Официјални правила за наградната игра „ ДОПОЛНИ И ДОБИЈ “

X

Дневни награди
SAMSUNG GALAXY A10
X50

Главна награда
CITROËN C3 AIRCROSS SUV

Добитници

Добитници на
Samsung Galaxy A10

 • 02.12.2019 - Ташули Атанасоски – 0714471XX
 • 03.12.2019 - Зарије Муарем – 0719939XX
 • 04.12.2019 - Бајрам Мухареми – 0719412XX
 • 05.12.2019 - Ќерим Мазлами – 0727269XX
 • 06.12.2019 - Незаќет Шабан – 0718601XX
 • 07.12.2019 - Авдираман Исеини – 0709770XX
 • 08.12.2019 - Осман Јусуфи – 0705702XX
 • 09.12.2019 - Аљдин Адеми – 0715292XX
 • 10.12.2019 - Емилија Дранго – 0726665XX
 • 11.12.2019 - Шаќир Шилевиќ – 0718485XX
 • 12.12.2019 - Џемал Рама – 0716869XX
 • 13.12.2019 - Јетон Исени – 0727201XX
 • 14.12.2019 - Стојан Дукоски – 0705809XX
 • 15.12.2019 - Шенол Зејнули – 0705603XX
 • 16.12.2019 - Имер Серони – 0705666XX
 • 17.12.2019 - Берат Муфтари - 0718712XX
 • 18.12.2019 - Ивона Трајковска - 0708087XX
 • 19.12.2019 - Ениса Реџхепи – 0719808XX
 • 20.12.2019 - Абдилменаф Билали – 0708039XX
 • 21.12.2019 - Рахим Абдији – 0717726XX
 • 22.12.2019 - Рахим Ибрахими – 0716932XX
 • 23.12.2019 - Селеми Реџепи - 0705503XX
 • 24.12.2019 - Саљи Садики - 0708024XX
 • 25.12.2019 - Висар Рамадани – 0725259XX
 • 26.12.2019 - Флоријан Имери – 0717438XX
 • 27.12.2019 - Ферије Мемеди – 0715294XX
 • 28.12.2019 - Шуајб Исмаили - 0718765XX
 • 29.12.2019 - Ратко Јанев – 0715502XX
 • 30.12.2019 - Ѓелумсерка Ширифи - 0709531XX
 • 31.12.2019 - Осман Зендели – 0727643XX
 • 01.01.2020 - Калјтрина Амети - 0708362XX
 • 02.01.2020 - Газменд Адеми – 0705195XX
 • 03.01.2020 – Џавит Ризвански – 0725130XX
 • 04.01.2020 – Адил Зејнели – 0706440XX
 • 05.01.2020 – Виолета Томовска – 0704903XX
 • 06.01.2020 – Амет Арифи – 0704837XX
 • 07.01.2020 – Аљбин Муртезани– 0726141XX
 • 08.01.2020 – Ајрула Калиси – 0717510XX
 • 09.01.2020 – Неат Куртиши – 0714202XX
 • 10.01.2020 - Менсур Камбери – 0718177XX
 • 11.01.2020 - Неџати Зејнели - 0707327XX
 • 12.01.2020 - Лумтурије Шакјири – 0704966XX
 • 13.01.2020 - Аљахудин Сејди - 0706107XX
 • 14.01.2020 - Адем Незири – 0707881XX
 • 15.01.2020 - Винко Гоцевски - 0709185XX
 • 16.01.2020 - Фјола Алиу – 0709347XX
 • 17.01.2020 - Меџит Ељези – 0725689XX
 • 18.01.2020 - Емине Сулејумани - 0706931XX
 • 19.01.2020 - Енес Беадини – 0716070XX
 • 20.01.2020 - Силвана Каранфиловска - 0717333XX
X

Добитник на
CITROËN C3 AIRCROSS SUV

 • Сенад Рамадани – 0708733XX
X

©2016 Македонски Телеком