Биип! биип!
Освој Jeep®!

Надополнувај во припејд и играј
за Jeep® Renegade

правила за учество во наградната игра

БИИИП! Бииип! Освој Џип!
Голема наградна игра
во припејд

Како да учествувате во наградната игра?
Едноставно! Регистрирај се бесплатно, со еден клик преку апликацијата Telekom MK и добиј 3GB мобилен интернет, со важност од 7 (седум) дена.

Кои награди се во игра?
Со секое надополнување ваучер со која било вредност, директно учествуваш во дневното извлекување за смартфон. Секој ден имаш можност да освоиш една од 50 дневни награди – нов SAMSUNG GALAXY A21S!

Доколку во времетраење на наградната игра надополниш вкупно
најмалку 600 денари, влегуваш во извлекувањето за главната награда и можно е наскоро да надополнуваш гориво во резервоарот на твојот нов Jeep® Renegade!

Колку повеќе надополнуваш, толку поголеми шанси за добивка имаш!
Наградната игра важи за сите нови и постојни припејд корисници и трае
од 30 ноември 2020 до 18 јануари 2021.

Jeep® е регистрирана трговска марка на FCA US LLC.
Прикажаниот модел на возилото е од илустративна природа.

Официјални правила за наградната игра

X

Добитници

Добитници на Samsung Galaxy A21s

 • 30.11.2020 - Миран Азири - 0717787XX
 • 01.12.2020 - Селвинет Зибери - 0718916XX
 • 02.12.2020 - Мексути Меџиде – 0718885XX
 • 03.12.2020 - Незмије Рамадани – 0709306XX
 • 04.12.2020 - Ајнур Шабани – 0708076XX
 • 05.12.2020 - Фатмир Беџети – 0715443XX
 • 06.12.2020 - Зуљар Ајрула – 0714439XX
 • 07.12.2020 - Орхан Мемеди – 0727357XX
 • 08.12.2020 - Семија Фејула – 0719879XX
 • 09.12.2020 - Елизабета Јованова – 0707222XX
 • 10.12.2020 - Шефик Демировски – 0718442XX
 • 11.12.2020 - Онур Керим – 0705333XX
 • 12.12.2020 - Бљерина Сулемани – 0718615XX
 • 13.12.2020 - Шкодрам Ќазими – 0725538XX
 • 14.12.2020 - Ебру Халиди – 0727367XX
 • 15.12.2020 - Ардита Османи – 0706637XX
 • 16.12.2020 - Нехат Селмани – 0706077XX
 • 17.12.2020 - Оливер Трајанов – 0714740XX
 • 18.12.2020 - Гилај Лужа – 0727222XX
 • 19.12.2020 - Садат Муза – 0717718XX
 • 20.12.2020 - Увие Фидани – 0727170XX
 • 21.12.2020 - Селвете Даути – 0726022XX
 • 22.12.2020 - Дамјан Спасевски – 0704415XX
 • 23.12.2020 - Бејза Селими – 0726483XX
 • 24.12.2020 - Семави Преспа – 0715166XX
 • 25.12.2020 - Самет Амети – 0709905XX
 • 26.12.2020 - Јасир Незири – 0726543XX
 • 27.12.2020 - Дафина Батку – 0708259XX
 • 28.12.2020 - Хасуф Фејзулаи – 0709174XX
 • 29.12.2020 - Рејхан Амети – 0717833XX 29.12.2020
 • 30.12.2020 - Доронтина Селмани – 0717823XX
 • 31.12.2020 - Јетон Сулејмани – 0706468XX
 • 01.01.2021 - Леонард Хаскја – 0714503XX
 • 02.01.2021 - Ендрит Берзати - 0707330XX
 • 03.01.2021 - Илза Куртиши - 0707327XX
 • 04.01.2021 - Самедин Бислими - 0726350XX
 • 05.01.2021 - Мендерес Насуфи –0727111XX
 • 06.01.2021 - Сејди Халими - 0709371XX
 • 07.01.2021 - Јлдз Исени - 0719794XX
 • 08.01.2021 - Маја Велковска – 0709385XX
 • 09.01.2021 - Шенај Зимбер – 0709172XX
 • 10.01.2021 - Зиме Мемиши – 0707674XX
 • 11.01.2021 - Демирали Рамани – 0708886XX
 • 12.01.2021 - Анила Белчишта – 0715839XX
 • 13.01.2021 - Елмедени Шабани - 0708831XX
 • 14.01.2021 - Ајше Изаири - 0719477XX
 • 15.01.2021 - Арлинда Арифи – 0704713XX
 • 16.01.2021 - Мерлинда Муниши – 0716533XX
 • 17.01.2021 - Вјолца Дураки – 0707044XX
 • 18.01.2021 - Менсире Азири – 0708706XX
X

Добитник на Jeep® Renegade

 • Ахмет Муртезан - 0708550XX
X

©2020 Македонски Телеком