ДОПОЛНИ. ДОБИЈ!
РЕГИСТРИРАЈ СЕ ПРЕКУ
TELEKOM MK APP И
ДОБИЈ 1GB ИНТЕРНЕТ

ПРАВИЛА ЗА УЧЕСТВО
ВО НАГРАДНАТА ИГРА
ДОПОЛНИ И ДОБИЈ.

Едноставни правила на учество:

 • Регистрирај се бесплатно преку Telekom MK апликацијата за да влезеш во игра;
 • Со регистрацијата добиваш интернет од 1 GB со времетраење од една недела (7 дена) од денот на регистрација. Бесплатниот мобилен интернет гo добиваш само при првата регистрација во наградната игра;
 • Со секое надополнување, учествуваш во дневното извлекување за смартфон Samsung Galaxy Ј6;
 • Со надополнување од минимум 600 денари кумулативно во времетраење на наградната игра учествуваш во извлекувањето за главната награда – новото Peugeot 208;
 • Колку повеќе надополнуваш, толку поголеми шанси за добивка имаш;
 • Во наградната игра можат да учествуваат сите нови и постојни припрејд корисници;
 • Наградната игра трае од 26 ноември 2018 до 14 јануари 2019 година.

Официјални правила за наградната игра „ ДОПОЛНИ И ДОБИЈ “

X

Добитници

Добитници на
Samsung Galaxy J6

 • 26.11.2018 - Влатко Дончевски – 0715043XX
 • 27.11.2018 - Бујар Љамалари – 0725354XX
 • 28.11.2018 - Арита Максути – 0708833XX
 • 29.11.2018 - Мелинда Камбери – 0708806XX
 • 30.11.2018 - Лиридон Камбери - 0716000XX
 • 01.12.2018 – Синани Бејтула - 0719329XX
 • 02.12.2018 – Гзим Арифи - 0727339XX
 • 03.12.2018 – Јаиши Шкипе - 0719537XX
 • 04.12.2018 - Цури Вијолца - 0705267XX
 • 05.12.2018 - Ибиш Демири – 0705605XX
 • 06.12.2018 - Емрах Равманоски – 0716196XX
 • 07.12.2018 - Муталип Хасани – 0727750XX
 • 08.12.2018 - Зоран Велкаков – 0707250XX
 • 09.12.2018 - Енес Селам - 0706442XX
 • 10.12.2018 - Махије Мустафи - 0715635XX
X

Добитник на
Peugeot 208

X

©2016 Македонски Телеком